Periksa ukuran sebenarnya

Menunjukkan gambar ukuran sebenarnya.

Samsung Galaxy Fold (phone mode)

Melihat

Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

Melihat