1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jam digital

Dalam mode layar penuh, layar tidak akan mati, dan iklan akan disembunyikan.